062M

Mẫu chuẩn mật độ điện tử

Mẫu chuẩn mật độ điện tử Model 062M của CIRS cho phép so sánh chính xác dữ liệu CT với mật độ điện tử của các mô khác nhau và được sản xuất từ vật liệu tương đương mô
error: Content is protected !!