Lĩnh vực Y tế

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê y tế

Model: VT900A Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê y tế Model VT-900A được thiết kế để thực hiện toàn diện, hiệu quả, đáng tin cậy việc kiểm tra và hiệu chuẩn máy thở và

Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê

Model: PF-300 Hãng sản xuất: IMT Medical – Thụy Sỹ I. GIỚI THIỆU: Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê Model: PF-300 cho phép đo lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí O2 hai chiều, đo hàm

Thiết bị kiểm định máy X quang răng

Model: Raysafe X2 Solo Dent Hãng sản xuất: Raysafe – Thụy Điển I. GIỚI THIỆU:  Về mặt đo lường, các máy X quang răng trong miệng có thể được kiểm tra rất dễ dàng. Tuy nhiên, các máy X quang răng toàn cảnh thì khó khăn hơn

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy đo thính lực

Model: SYS011 Hãng sãn xuất: Larson Davis – USA I. ỨNG DỤNG: Được dùng để kiểm tra hiệu chuẩn máy đo thính lực, tai nghe và các thiết bị trợ thính, Được sử dụng trong các phòng khám, bệnh viện, trường đại học, các chương trình nghiên