Kiểm chuẩn nhiệt độ

Bể chuẩn nhiệt độ có độ ổn định cao

Model: FK30-SL Hãng sản xuất: Julabo – Đức I. GIỚI THIỆU: Rất thích hợp cho các ứng dụng trong các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và phù hợp với các yêu cầu của DIN ISO 9001. Cho độ ổn định và độ đồng đều về nhiệt cao nhất

Bộ nhiệt kế Platin chuẩn

Model: LR-Cal LRT 750 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. GIỚI THIỆU: Bộ nhiệt kế Platin chuẩn  LR-Cal LRT 750 là chuẩn so sánh dùng để kiểm tra và hiệu chuẩn tất cả các loại nhiệt kế, bao gồm một bộ chỉ thị số cầm tay và

Nguồn chuẩn vật đen

Model: BB703 Hãng: Omega – USA I. GIỚI THIỆU: Nguồn chuẩn vật đen BB703 là thiết bị nhỏ, gọn, chắc chắn, hiệu suất cao, được sử dụng để hiệu chuẩn các nhiệt kế hồng ngoại với dải nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường + 10 ~

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa năng cầm tay

Model: LTC 100 Hãng: Leitenberger – Đức I. GIỚI THIỆU: LTC 100 là thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa năng cầm tay, độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn và kiểm tra các thiết bị điều khiển quá trình. Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

Model: LEC 200 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. GIỚI THIỆU: Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Model: LEC 200 có các tính năng vô song trong một thiết bị cầm tay có độ chính xác cao. LEC 200 có các chức năng và độ chính

Thiết bị kiểm định nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân

Model: PYROS-375 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. ỨNG DỤNG: Thiết bị kiểm định nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân Model: PYROS-375 được sử dụng để: Hiệu chuẩn và kiểm tra tât cả các loại nhiệt kế, các bộ điều nhiệt Hiệu chuẩn với sự hỗ

Nhiệt kế PT100 mẫu độ chính xác cao

Model: LRT-1000 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. ĐẶC ĐIỂM: Ứng dụng: Nhiệt kế PT100 mẫu độ chính xác cao LRT-1000 được dùng làm chuẩn đối chứng để hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ Kiểm tra và hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh

Bể kiểm chuẩn nhiệt độ +20 °C ~ 300°C

Model: TB300-M-TR-2I Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. ỨNG DỤNG: Bể kiểm chuẩn nhiệt độ +20 °C ~ 300°C TB300-M-TR-2I được sử dụng để hiệu chuẩn các bộ chuyển đổi, các cảm biến đo nhiệt độ và RTD tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm

Bể kiểm chuẩn nhiệt độ -40 oC ~ + 125 oC

Model: BK40-M-TR-2I Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức I. ỨNG DỤNG: Bể kiểm chuẩn nhiệt độ -40 oC ~ + 125 oC BK40-M-TR-2I được sử dụng để hiệu chuẩn các bộ chuyển đổi, các cảm biến đo nhiệt độ và RTD tại hiện trường và trong phòng

Buồng chuẩn nhiệt độ (+20°C ~ 600°C)

Model: LR-Cal PULSAR-35CU-2I Hãng sản xuất: Druck & Leitenberger – Đức I. ỨNG DỤNG: Buồng chuẩn nhiệt độ (+20°C ~ 600°C) Model: LR-Cal PULSAR-35CU-2I được dùng để: Hiệu chuẩn và kiểm tra tât cả các loại nhiệt, các bộ điều nhiệt Hiệu chuẩn với sự hỗ trợ
error: Content is protected !!