Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh

Model: ASTM-F792-08

Hãng sản xuất: Point Security – USA

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh ASTM F792-08

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh ASTM F792-08

I. GIỚI THIỆU:

  • Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh ASTM F792-08  được sử dụng để hiệu chỉnh và đánh giá khả năng vận hành của các hệ thống tia X soi chiếu an ninh thông qua việc đánh giá 9 chỉ tiêu khác nhau. 

  • Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra chất lượng của các hệ thống soi chiếu an ninh tinh vi, Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh ASTM F792-08 được sản xuất uân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của FAA, TSA, Transport Canada và DHS.

II. CÁC PHÉP KIỂM TRA CHÍNH:

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu an ninh ASTM F792-08 cho phép đánh giá 9 thông số về chất lượng hình ảnh của máy soi chiếu máy soi tia X cụ thể như sau:

  • Hiển thị sợi dây
  • Độ xuyên thấu hữu ích, Độ phân giải không gian, Độ xuyên thấu đơn
  • Tạo ảnh hữu cơ mỏng
  • Độ nhạy IQI
  • Khả năng phân biệt chất liệu, Khả năng phân biệt hữu cơ, Khả năng phân biệt hữu cơ hữu ích:

Số lần đọc: (122)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!