Kiểm định TU, TI

Hệ thống kiểm TU, TI lưu động

Hãng sản xuất: PMT – Canada I. ĐẶC ĐIỂM: Hệ thống kiểm TU, TI lưu động của PMT có các đặc điểm sau: Độ chính xác điển hình: 0.005, tối đa 0.01 cho kiểm cả biến dòng và biến áp Nguồn kích thích sử dụng bộ khuếch

Thiết bị kiểm biến dòng, biến áp đo lường

Hãng sản xuất: Shanghai Karoth – Trung Quốc Bao gồm: 1.   Thiết bị kiểm biến dòng, biến áp chỉ thị số Tự động chỉ thị sai số tỷ số và sai số góc. Dòng thứ cấp 5A hoặc 1A Điện áp thứ cấp 100V, 100/√3 V, 110V.
error: Content is protected !!