Hệ thống lưu lượng kế chuẩn dùng để kiểm định đồng hồ xăng dầu

Xuất xứ: Mỹ + Đông Nam Á

Hệ thống lưu lượng kế chuẩn dùng để kiểm định đồng hồ xăng dầu

Hệ thống lưu lượng kế chuẩn dùng để kiểm định đồng hồ xăng dầu

I. ỨNG DỤNG:

Dùng để đo lưu lượng cấp phát trong giao nhận xăng dầu và kiểm định đồng hồ xăng dầu theo ĐLVN 22:2009

II. CẤU HÌNH HỆ THỐNG:

Hệ thống lưu lượng kế chuẩn dùng để kiểm định đồng hồ xăng dầu bao gồm:

1. Lưu lượng kế chuẩn 2 inch

 • Độ chính xác tốt nhất: 0.2%.
 • Độ lặp lại: +/- 0,02% lưu lượng danh định
 • Kích cỡ đồng  hồ :  mặt  bích  2  inches,  kiểu  vỏ  đơn,  class 150 ANSI.
 • Lưu lượng Max : 125 GPM ( 28.3 m3/h )
 • Áp suất làm việc: max 150 psig (1034kPa)
 • Nhiệt độ làm việc: (-29 ~ 65) oC.
 • Bộ phát xung : Dạng xung kép 1000 xung/Rev
 • Màn  hiển  thị:  Hiển  thị  LCD  8  digit  với  thang  chia 0,0001 to 100.0000.
 • Bộ lọc tách khí: kích cỡ 2 inches, phù hợp với đồng hồ trên.

2. Lưu lượng kế chuẩn 4 inch

 • Độ chính xác tốt nhất: 0.2%.
 • Độ lặp lại: +/- 0,02% lưu lượng định mức .
 • Kích  cỡ  đồng  hồ:  mặt  bích  4  inches,  kiểu  vỏ  đơn, class 150 ANSI,  dạng  lưu  tốc  dòng  chảy  ngang,  tín hiệu ra xung dạng đơn 50 xung/ Gallon (13 xung/ lít)
 • Lưu lượng Max:  750GPM ( 170.3 m3/h)
 • Áp suất làm việc: max 285 psig (1.965kPa)
 • Nhiệt độ làm việc: (-29 ~ 65)oC
 • Độ nhớt động học : 100mPa-s
 • Bộ phát xung : Dạng xung kép 1000 xung/Rev
 • Màn  hiển  thị :  Hiển  thị  LCD  8  digit  với  thang  chia 0,0001 to 100.0000.
 • Bộ lọc tách khí: kích cỡ 4 inches, phù hợp với đồng hồ trên.

3. Hệ thống đường ống công nghệ và phụ kiện kết nối:

 • Bộ khớp nối nhanh phù hợp với đường kính các loại đồng hồ size 2″ và 4″
 • Ống nối mềm chuyên dụng kết nối cho đồng hồ size 2″ và 4″
 • Bộ ống chuyển đổi dạng thu từ 4 inch  xuống 3 inch, 2 inch, 100 mm
 • Xe  đẩy  chuyên  dụng  thiết  kế  phù  hợp  để  lắp  đặt, ghép nối 2 hệ thống đồng hồ xăng dầu chuẩn 2 inch và 4 inch

Số lần đọc: (1100)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!