Thiết bị kiểm định máy đo Điện não

Model: EEEV-01

Xuất xứ: Việt Nam

Thiết bị kiểm định máy đo Điện não EEEV-01

Thiết bị kiểm định máy đo Điện não EEEV-01

I. GIỚI THIỆU:

EEEV-01 được thiết kế phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN-43:1999 và tương thích với yêu cầu kỹ thuật của khuyến nghị Quốc tế R90-OIML, Quốc tế R89-OIML. Thiết bị này có cấu tạo dưới dạng tổ hợp các yêu cầu của quá trình kiểm định bán tự động cho các loại máy đo điện não.

II. ĐẶC TÍNH KỸ  THUẬT:

 • Tạo sóng hình sin :
  • Dải tần số làm việc : 0,01 Hz ~ 999Hz , σf = ± 1%.
  • Điện áp ra : 0.1µV ~ 4mV , σU = ± 1%.
 • Tạo sóng xung vuông :
  • Dải tần số làm việc : 0,01 Hz ~ 999Hz , σf = ± 1%.
  • Điện áp ra : 0.1µV ~ 4mV, σU = ± 1%.
 • Số kênh tối đa : 17
 • Khả năng tự động : Bán tự động.

Số lần đọc: (478)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!