Thiết bị mô phỏng lưu lượng kiểm tra chất lượng máy siêu âm Doppler

Model: 069

Hãng sản xuất: CIRS – USA

Thiết bị mô phỏng lưu lượng kiểm tra chất lượng máy siêu âm Doppler Model 069

Thiết bị mô phỏng lưu lượng kiểm tra chất lượng máy siêu âm Doppler Model 069

I. GIỚI THIỆU:

Thiết bị mô phỏng lưu lượng kiểm tra chất lượng máy siêu âm Doppler Model 069 được thiết kế để mô phỏng lưu lượng máu trong một mẫu chuẩn tương đương mô và có thể được sử dụng để thực hiện kiểm tra đảm bảo chất lượng của các máy siêu âm Doppler. Hai phép kiểm tra phổ biến nhất là độ nhạy và độ chính xác của vận tốc.

II. ĐẶC ĐIỂM:

 • Lưu tốc tối đa là 750 mL/phút
 • Lưu tốc tối thiểu là 0,04 mL / phút
 • Mẫu chuẩn tương đương mô
 • Độ sâu ống khác nhau cho mô phỏng mạch ngoại vi và mạch bụng
 • Chất lỏng tương đương máu mô phỏng các đặc tính âm thanh và vật lý của máu
 • Tất cả các bộ phận được đặt trong valy nhỏ gọn cho phép vận chuyển dễ dàng

III. CÁC THÀNH PHẦN:

Thiết bị mô phỏng lưu lượng kiểm tra chất lượng máy siêu âm Doppler Model 069 bao gồm các thành phần sau:

 • Một bơm nhu động có khả năng tạo lưu lượng từ 0,5 đến 12,5 ml/s, nghĩa là lưu tốc  trung bình là 2-70 cm/s. (lưu tốc cực đại sẽ lớn hơn 2-4 lần so với lưu tốc trung bình do ảnh hưởng của lưu lượng larminar và lưu lượng kiểu xung)
 • Một bể chứa chất lỏng chứa đầy chất lỏng tương đương máu.
 • Một bộ giảm chấn cho phép chuyển đổi lưu lượng dạng xung từ bơm nhu động thành lưu lượng có vận tốc không đổi.
 • Ống mã hóa màu với các đầu nối nhanh thuận tiện
 • Valy đựng toàn bộ hệ thống

Số lần đọc: (27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!