Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ (MRI)

Model: MagIQ Duo

Hãng sản xuất: Leeds Test Objects – UK

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ (MRI) MagIQ Duo

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ (MRI) MagIQ Duo

I. GIỚI THIỆU:

 • MagIQ Duo bao gồm hai buồng giống nhau có thể đổ đầy các dung dịch khác nhau để tạo ra hai đối tượng kiểm tra (tức là cường độ từ trường mạnh (3.0T) và cường độ từ trường thấp (1.5T).
 • Được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 62464-1:2007 – Máy chụp cộng hưởng từ – Phần 1: Xác định các thông số chất lượng hình ảnh quan trọng.

II. ĐẶC ĐIỂM:

 • Có nhiệt kế trên mỗi buồng để đảm bảo sự ổn định của các điều kiện kiểm tra
 • Ống nivo giúp cân bằng mẫu chuẩn
 • Có các đường chỉ chữ thập khắc vào thân mẫu chuẩn
 • Có thể ghép hai mẫu chuẩn lại với nhau

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Cho phép kiểm tra:
  • Phần đổ dung dịch để kiểm tra sự đồng nhất của hình ảnh, đo tỷ lệ tín hiệu/nhiễu
  • Ma trân các lỗ ở khoảng cách 25.00 mm để kiểm tra độ méo của hình ảnh
  • Các thanh kiểm tra độ phân giải không gian ở khoảng cách 0.5 mm và 0.3 mm để đo độ phân giải không gian
  • Một khối có góc 10° để đo chức năng biến đổi Fourier hai chiều (Edge Spread Function)
  • Một cặp chêm có góc 10O đối điện nhau để kiểm tra độ dày lát cắt
  • 4 buồng đổ dung dịch riêng biệt để kiểm tra độ phân giải tương phản
 • Kích thước: đường kính 230 mm, cao 100 mm

IV. CẤU HÌNH CUNG CẤP:

 • Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ (MRI) MagIQ Duo
 • Phần mềm phân tích nhanh các thông số hình ảnh.
 • 18 ống gel với các giá trị T1 và T2 được hiệu chuẩn,
 • Hướng dẫn sử dụng

Số lần đọc: (127)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!